Kernteamontwikkeling en de rol van secties

04/08/2015

Kernteams doorbreken een aantal structuren die in veel scholen normaal zijn: de algemene docentenvergadering en secties of vakgroepen.

teamontwikkeling

 

  1. De directie is verantwoordelijk voor het maken van schoolbrede strategische keuzes. Deze worden als koersuitspraken geformuleerd in een schoolbeleidsplan. Het schoolbeleid is kaderstellend voor het kern-/deelteam.
  2. Binnen het kader van het schoolbeleid maken de kern/deelteams hun eigen strategische keuzes. Deze worden als teamdoelen verwoord in een teambeleidsplan. De teamleider is hiervoor verantwoordelijk
  3. Een kern- of deelteam is een vakoverstijgende groep van samenwerkende docenten cq. mentoren die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, vernieuwing en uitvoering van onderwijs en begeleiding van een bepaalde groep leerlingen in de school.
  4. Directie en teamleiders ontmoeten elkaar om school- en teambeleid op elkaar af te stemmen. Beide ‘vleugels’ dragen de onderwijs- en schoolontwikkeling.
  5. De sectie of afdelingis een ‘expertgroep’ die inhoudelijk bijdraagt aan onderwijsontwikkeling en beïnvloedt daarmee ‘indirect’ het school- en teambeleid. Ze maakt zelf geen beleid. De sectleider is een staffunctie.
  6. De koers van de school bepaalt de inzet van personeelsinstrumenten zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wordt het functioneringsgesprek (Gesprek1) geleid door de directie, dan worden deze gevoerd op ‘schoolniveau’. Dan gaat het over de relatie medewerker – school(beleid).
  7. De teamleider voert het gesprek (Gesprek2) op ‘teamniveau’. Het gaat dan over de relatie medewerker – team(beleid).

Het werken in kernteams is voorwaarde voor geïntegreerde leerlingbegeleiding. De leerling is uitgangspunt voor het werk van de professionals.

Organisatie, ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs en begeleiding liggen dichtbij het primaire proces. Docenten zijn niet alleen uitvoerder maar ook ontwikkelaar en ontwerper. De lijnen zijn kort.

Docenten die werken in een kernteam erkennen elkaar als gelijkwaardige professionals en maken gebruik van elkaars competenties en ervaring. Door middel van intervisie, collegiale consultatie. Als professioneel team vormt het een eenheid in verscheidenheid.

Een professionele cultuur is de basis voor succes.

Vragen? Neem contact op!

 

Door: Otto de Loor