Vier niveaus in een gesprek

4/08/2015

Een goed gesprek gaat niet alleen over inhoud

In eerste instantie zijn we geneigd om de reden van een goed of slecht lopend gesprek te zoeken bij de inhoud. Een nadere beschouwing brengt echter nog drie andere zaken aan het licht, die van grote invloed zijn: de procedure van het gesprek, de interactie tussen de gesprekspartners en de gevoelens van beiden. Samen met de inhoud vormen zij vier lagen in een gesprek.

 

gespreksvoering

Er zijn 4 typen gespreksinterventies te onderscheiden:

Inhoudsinterventie
De (re)actie vindt plaats op de inhoud van het gesprek

Procedurele interventie
Gesprekspartners  gaan in op de procedure van het gesprek: tijd, plaats

Gedragsinterventie
De (re)actie bestaat uit het verwoorden van wat er in het ‘hier en nu’, uit het non verbale gedrag te signaleren valt bij één van de gesprekspartners of tussen beide gesprekspartners: ‘ik zie je wegkijken…’.

Gevoelsinterventie
De (re)actie vindt plaats op de gevoelens die de gesprekspartners impliciet en/of expliciet laten blijken: ik merk dat ik geïrriteerd raak als ik jou zo hoor praten…

 

In een zakelijk gesprek hebben de gesprekspartners er belang bij dat de inhoud aan bod komt en dat de procedure goed wordt bewaakt. Daar gaat dan ook de meeste aandacht naar uit. Dit noemen we de ‘bovenstroom’.

De manier van omgaan met elkaar en de gevoelens die intussen spelen, komen veel minder gemakkelijk ter sprake.  Ze vormen de ‘onderstroom’: ze bepalen niet alleen de sfeer, maar vaak ook het resultaat van het gesprek

plaatje-blog-2

 

Door: Otto de Loor