Hoe activeer je leerlingen online, hoe kun je online formatief werken?

Hieronder enkele tips om jouw leerlingen  ‘op afstand’ te activeren met behulp van het online beschikbare programma Zoom. Voor dit laatste verwijs ik naar betreffende programma (Zoom.us).

Welke leeractiviteiten kun je inzetten waarbij jij én de leerlingen online actief zijn? Hoe organiseer je korte formatieve feedback op je uitleg of de opdrachten die zijn gemaakt?
– laat leerlingen uitleggen i.p.v. dat jij dat doet
– laat leerlingen vooraf de ‘meeting’ voorbereiden
– geef een opdracht vooraf aan je uitleg, die je erna, in dezelfde meeting, direct gaat checken, of
– geef de leerlingen meteen een verwerkingsopdracht, waarop je in dezelfde meeting directe feedback organiseert
-gebruik ‘chat’ als je leerlingen deze opdracht niet alleen mondeling maar ook schriftelijk wilt geven, of gebruik ‘share screen’ waar een volledige instructie* zichtbaar is. Via ‘chat’ kun je ook een link delen voor als ze iets moeten opzoeken op internet.
-zet leerlingen vervolgens via ‘breakoutrooms’ in kleine groepjes (‘rooms’) om aan de opdracht te werken en uit te wisselen; verzamel daarna centraal de uitkomsten
-bezoek de ‘rooms’ om mee te luisteren en mee te kijken. Leerlingen kunnen jou ook om hulp vragen (‘ask for help’).
– gebruik het ‘whitebord’ of een eigen vormgever (deel deze via ‘share screen’) waarop de uitkomsten worden genoteerd; laat anderen in de bovenbalk klikken op ‘annotatie’; kan iedereen meeschrijven
-haal een leerling bij de centrale uitwisseling ‘naar voren’ door deze te ‘spotlighten’ (komt leerling groot in beeld) als die verslag doet (daarna terug laten zetten via ‘gallery view)

* Volledige instructie:
-Waarom je dit gaat doen
-Wat je gaat doen
-Hoe je het aanpakt
-Waar/Hoe je (online) hulp kunt vragen
-Hoeveel Tijd je krijgt
-Wat je kunt doen als je Klaar bent