Leerlingen voelen zich overladen en hebben het overzicht niet meer; Wat we kunnen leren van de Coronacrisis

Verzuchtingen na een aantal weken online onderwijs: 

“Naar school gaan is relaxter voor de leerling, dan thuis zijn. Er zijn nu zoveel opdrachten die gemaakt moeten worden, ze hebben het overzicht niet meer.” “leerlingen hebben behoefte aan minder opdrachten en meer interactie en lessen met uitleg” 

Ik sprak een docent die zijn leerlingen altijd al een deel van de stof zelfstandig laat doorwerken aan de hand van een Studieplanner en vroeg hem of zijn leerlingen ook ervaren dat ze ‘overladen’ worden met opdrachten. Hij zei dat dit niet het geval is, omdat hij een deel van de stof dus altijd al zelfstandig laat doorwerken. 

Mijn indruk is de volgende: Met de invulling van het online onderwijs zijn de meeste scholen nu vooral op zoek naar zg. ‘single-loop-oplossingen’. Ze lossen louter het probleem op dat reguliere lessen niet meer in het klaslokaal gegeven kunnen worden. Veel docenten trachten nu zoveel mogelijk online ‘les te geven’. Daarbij geven alle docenten opdrachten en leerlingen voelen zich overladen. 

Mijn idee is dat het werk na deze Coronacrisis vooral ligt in het zoeken naar de zg. ‘double-loop oplossingen’: structureel kijken naar het onderwijs, waarbij leerlingen meer regulatieve vaardigheden gaan leren om een deel van het schoolwerk zelfstandig te doen. De docent zou moeten leren zich bij zijn/haar uitleg te beperken tot de essentie van de leerstof (dit is de docent hopelijk nu aan het leren) en heeft zich meer te richten op formatief werken, didactisch coachen en begeleiden.