Blog

Verzuchtingen na een aantal weken online onderwijs:  “Naar school gaan is relaxter voor de leerling, dan thuis zijn. Er zijn nu zoveel opdrachten die gemaakt moeten worden, ze hebben het overzicht niet meer.” “leerlingen hebben behoefte aan minder opdrachten en meer interactie en lessen met uitleg”  Ik sprak een docent die zijn leerlingen altijd al Read More …

Hieronder enkele tips om jouw leerlingen  ‘op afstand’ te activeren met behulp van het online beschikbare programma Zoom. Voor dit laatste verwijs ik naar betreffende programma (Zoom.us). Welke leeractiviteiten kun je inzetten waarbij jij én de leerlingen online actief zijn? Hoe organiseer je korte formatieve feedback op je uitleg of de opdrachten die zijn gemaakt? Read More …

Hieronder enkele tips om onderwijs ‘op afstand’ te maken met behulp van het wie-is-actief model. Je kunt ze uitwerken met behulp van de online beschikbare programma’s als Zoom, Microsoft Teams, etc. Voor dit laatste verwijs ik naar betreffende programma’s. In dit wie-is-actief model is te zien waar jij als docent, maar ook de leerlingen (online) Read More …

04/08/2015 Kernteams doorbreken een aantal structuren die in veel scholen normaal zijn: de algemene docentenvergadering en secties of vakgroepen.   De directie is verantwoordelijk voor het maken van schoolbrede strategische keuzes. Deze worden als koersuitspraken geformuleerd in een schoolbeleidsplan. Het schoolbeleid is kaderstellend voor het kern-/deelteam. Binnen het kader van het schoolbeleid maken de kern/deelteams Read More …

04/08/2015 Leerlingen zeggen vaak dat ze bij de ene leraar meer leren dan bij de andere. Dat verwijst niet alleen naar de didactische, maar ook naar de pedagogische kwaliteiten van leraren. Leerlingen geven aan dat juist de dagelijkse interactie met een leraar heel bepalend is voor hun zin en wil om te leren. Daarbij is het vak van docent veranderd. Doelen als actief en Read More …

04/08/2015 Passend onderwijs legt een grote druk op de kwaliteiten van leraren in de scholen voor voortgezet onderwijs. Van hen wordt gevraagd om leerlingen adequaat te bedienen in hun specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Passend onderwijs stelt wat ons betreft niet alleen eisen aan de handelingsbekwaamheid van individuele leraren, maar ook aan de kwaliteit van het Read More …

4/08/2015 Een goed gesprek gaat niet alleen over inhoud In eerste instantie zijn we geneigd om de reden van een goed of slecht lopend gesprek te zoeken bij de inhoud. Een nadere beschouwing brengt echter nog drie andere zaken aan het licht, die van grote invloed zijn: de procedure van het gesprek, de interactie tussen Read More …