Interventiemap jongens

De laatste jaren lopen jongens vaker vertraging op in hun onderwijsloopbaan en halen ze vaker een diploma op een lager niveau dan verwacht, vergeleken met meisjes. De voornaamste reden is dat hun cijfers achterblijven. Eén van de redenen voor de achterblijvende prestaties van de jongens wordt gezocht in het zogenaamde ‘jongensgedrag' en de vraag of het onderwijs voldoende aansluit bij ‘jongensachtige manieren van leren'. 

Echter, je kunt niet alle jongens en alle meisjes over één kam scheren. Verschillen tussen jongens en meisjes bestaan misschien wel in de statistieken, maar als je kijkt hoe leerlingen zich in de klas gedragen, valt juist op hoe groot de onderlinge verschillen zijn. Je hebt ‘jongens-jongens' en ‘meisjes-meisjes', maar ook meisjesachtige jongens en jongensachtige meisjes. En nog van alles daar tussen in..

Ottodeloor werkt daarom met scholen aan de wijze waarop je kunt omgaan met leerlingen die op een jongensachtige manier leren. Dit zijn gemiddeld gezien vaker jongens dan meisjes.

Ottodeloor biedt lezingen en workshops aan rondom dit thema, waarin de drieslag ‘herkennen-verklaren-handelen' als basis wordt gebruikt.

Het handelingsrepertoire wordt opgebouwd rondom de pijlers:

  1. Structuur en duidelijkheid.
  2. Positieve benadering.
  3. Variatie.
  4. Reflectie.
  5. Humor.

download

INTERVENTIEMAP