Publicaties

850375

 

 

De Anatomie van democratie

De anatomie van democratie is een ode aan de democratie. De kernprincipes van democratie en de verschillende componenten die bijdragen aan de effectieve werking ervan komen in dit boek aan de orde. Democratie wordt als het ware ontleed.
lees meer

 

 

Effectief leren

Effectief leren, de docent als regisseur reikt toekomstige leerkrachten instrumenten aan die ervoor
zorgen dat lesgeven onder regie van de docent resulteert in effectief leren.
lees meer

850375

 

 

Differentiëren: Small, Medium, Large

De verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs.
lees meer

850375

 

 

Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs

Hoe de school jongeren kan ondersteunen bij het Opgroeien & Ingroeien in de samenleving.
lees meer

goed-in-verschillen

 

 

Goed in verschillen – Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het vo

Leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillen in intelligentie en interesse. Daarom heeft Nederland praktijkonderwijs en vmbo tot en met havo en vwo. Maar ook binnen die onderwijstypes is er verschil tussen leerlingen in intelligentie, interesses, leerstijlen, onderwijs- en…
download

INTERVENTIEMAP

 

 

Interventiemap jongens

De laatste jaren lopen jongens vaker vertraging op in hun onderwijsloopbaan en halen ze vaker een diploma op een lager niveau dan verwacht, vergeleken met meisjes. De voornaamste reden is dat hun cijfers achterblijven. Eén van de redenen voor de achterblijvende prestaties... 

Lees meer

jongens-aan-de-slag

 

 

Jongens … aan de slag! - een onderzoeksrapport

‘wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes’. Wat hebben docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is kenmerkend voor hun handelingsrepertoire?
lees meer

passend-onderwijs-alles-is-leren

 

 

Passend onderwijs – Alles is leren

De vraag in deze publicatie is : wat is de beste manier om onderwijs passend te maken in het voortgezet onderwijs?
lees meer

tijs

 

 

TIJS

Een magazine over innovatief leiderschap
lees meer