Tag: leiderschap

Sturen op variatie; een kijkwijzer voor leidinggevenden t.b.v. de aansturing op het omgaan met verschillen

04/08/2015 Passend onderwijs legt een grote druk op de kwaliteiten van leraren in de scholen voor voortgezet onderwijs. Van hen wordt gevraagd om leerlingen adequaat te bedienen in hun specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Passend onderwijs stelt wat ons betreft niet alleen eisen aan de handelingsbekwaamheid van individuele leraren, maar ook aan de kwaliteit van het Read More …

Vier niveaus in een gesprek

4/08/2015 Een goed gesprek gaat niet alleen over inhoud In eerste instantie zijn we geneigd om de reden van een goed of slecht lopend gesprek te zoeken bij de inhoud. Een nadere beschouwing brengt echter nog drie andere zaken aan het licht, die van grote invloed zijn: de procedure van het gesprek, de interactie tussen Read More …