Tag: omgaan met verschillen

Sturen op variatie; een kijkwijzer voor leidinggevenden t.b.v. de aansturing op het omgaan met verschillen

04/08/2015 Passend onderwijs legt een grote druk op de kwaliteiten van leraren in de scholen voor voortgezet onderwijs. Van hen wordt gevraagd om leerlingen adequaat te bedienen in hun specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Passend onderwijs stelt wat ons betreft niet alleen eisen aan de handelingsbekwaamheid van individuele leraren, maar ook aan de kwaliteit van het Read More …